AnaMarina
249 el resultado
  32 
  166  13 
  62 
  84 
  71 
  84 
  110 
  97 
  193 
  85 
  124 
  47 
  152  10 
  109 
  136 
  147 
  68 
  171 
  198 
  207 
  228 
  194 
  259 
  233 
  419 
  264 
  312 
  233 
  293 
  401  10 
  270 
  320 
  331 
  632 
Мъничка. Като пърхащ гълъб без криле.
Самичка. Бореща се с тъмния свят
на невидимите сили.
Страхлива. Свита на кълбо в някой ъгъл,
търсеща късче топлина. ...
  191 
  672  13 
  620 
  356 
  314 
  290 
Propuestas
: ??:??