AnaMarina
230 results
  126 
  125 
  77 
  123 
  142 
  296 
  158 
  216 
  128 
  191 
  294  10 
  177 
  215 
  244 
  480 
Мъничка. Като пърхащ гълъб без криле.
Самичка. Бореща се с тъмния свят
на невидимите сили.
Страхлива. Свита на кълбо в някой ъгъл,
търсеща късче топлина. ...
  123 
  569  13 
  508 
  234 
  216 
  196 
  594  21 
  177 
  400 
  269 
  206 
  241 
  279 
  399 
  298 
  218 
  290 
  307 
  276 
  343 
  331 
  427 
  877  18 
  513 
  337 
Random works
: ??:??