AnaMarina
222 results
  40 
  84 
  165  10 
  77 
  114 
  160 
  357 
Мъничка. Като пърхащ гълъб без криле.
Самичка. Бореща се с тъмния свят
на невидимите сили.
Страхлива. Свита на кълбо в някой ъгъл,
търсеща късче топлина. ...
  81 
  438  13 
  380  10 
  145 
  130 
  135 
  439  21 
  93 
  293 
  186 
  140 
  177 
  204 
  338 
  224 
  156 
  226 
  246 
  214 
  262 
  260 
  335 
  732  20 
  418  10 
  277 
  287  12 
  232 
  388  12 
  422 
  248 
Аная спеше леко - толкова леко, че и най-малкият звук би я събудил. Отново сънуваше онова тъмно място, от което всеки път се страхуваше. Сепна я неочакван шум. Сърцето ѝ запрепуска като изгладнял гепард, гонещ своята жертва В празната къща нещо се движеше в стените.
Искаше да разбере от къде идва зв ...
  325 
  274 
  278 
Random works
: ??:??