AnaMarina
251 results
  10 
  98 
  82 
  223  13 
  114 
  143 
  117 
  132 
  158 
  150 
  242 
  135 
  157 
  63 
  177  10 
  128 
  165 
  169 
  82 
  195 
  226 
  246 
  261 
  232 
  327 
  252 
  447 
  312 
  344 
  280 
  326 
  437  10 
  299 
  364 
  369 
  675 
Мъничка. Като пърхащ гълъб без криле.
Самичка. Бореща се с тъмния свят
на невидимите сили.
Страхлива. Свита на кълбо в някой ъгъл,
търсеща късче топлина. ...
  222 
  712  13 
  657 
  383 
Random works
: ??:??