AnaMarina
215 резултата
Мъничка. Като пърхащ гълъб без криле.
Самичка. Бореща се с тъмния свят
на невидимите сили.
Страхлива. Свита на кълбо в някой ъгъл,
търсеща късче топлина. ...
  51 
  236  12 
  272  10 
  93 
  74 
  93 
  296  20 
  48 
  200 
  145 
  100 
  146 
  165 
  314 
  183 
  132 
  192 
  217 
  184 
  224 
  217 
  264 
  610  20 
  355  10 
  239 
  247  12 
  182 
  345  12 
  351 
  218 
Аная спеше леко - толкова леко, че и най-малкият звук би я събудил. Отново сънуваше онова тъмно място, от което всеки път се страхуваше. Сепна я неочакван шум. Сърцето ѝ запрепуска като изгладнял гепард, гонещ своята жертва В празната къща нещо се движеше в стените.
Искаше да разбере от къде идва зв ...
  299 
  249 
  250 
  259 
  264 
  163 
1
Аная спеше леко - толкова леко, че и най-малкият звук би я събудил. Отново сънуваше онова тъмно място, от което всеки път се страхуваше. Сепна я неочакван шум. Сърцето ѝ запрепуска като изгладнял гепард, гонещ своята жертва. В празната къща нещо се движеше в стените.
  212 
  221 
  184 
  265 
Предложения
: ??:??