5 oct 2018, 23:21

По ръба 

  Poesía
2288 14 14

 

 

Да ходя по ръба е мой патент.

На ляво – страст, на дясно – зла омраза.

Във някакъв трънлив експеримент

все се опитвам някого да пазя.

 

Ако направя крачка, ще сгреша.

Ще изтърва залога и играта.

Ще съм сама. Напусто ще теша

дори и непрокопсаника вятър.

 

Едничък сантиметър настрани

да кривна, вече свършено е с мене.

Ръбът не може да ме нарани,

защото всеки ден ми е вселена.

 

Балансът става сигурна съдба.

Безсмислен е и смешен камуфлажът.

Тръгнете с мен! Но само по ръба!

Аз хиляди съдби ще ви покажа.

© Нина Чилиянска Todos los derechos reservados

Comentarios
Por favor, acceda con su perfil, para poder hacer comentarios y votar.
Propuestas
: ??:??