Oct 5, 2018, 11:21 PM

По ръба 

  Poetry
2208 14 14

 

 

Да ходя по ръба е мой патент.

На ляво – страст, на дясно – зла омраза.

Във някакъв трънлив експеримент

все се опитвам някого да пазя.

 

Ако направя крачка, ще сгреша.

Ще изтърва залога и играта.

Ще съм сама. Напусто ще теша

дори и непрокопсаника вятър.

 

Едничък сантиметър настрани

да кривна, вече свършено е с мене.

Ръбът не може да ме нарани,

защото всеки ден ми е вселена.

 

Балансът става сигурна съдба.

Безсмислен е и смешен камуфлажът.

Тръгнете с мен! Но само по ръба!

Аз хиляди съдби ще ви покажа.

© Нина Чилиянска All rights reserved.

Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
Random works
: ??:??