31 ago 2023, 17:51  

Знак 

  Poesía » De amor
193 1 0

 

Наивни са очите ми, с които тъй влюбено те гледам.

Наивни са ръцете ми, с които толкова силно искам да те върна.

Наивна е душата ми, с която толкова силно искам да те задържа.

Наивни са краката ми, че пак към тебе се опитвам да вървя.

 

Вечно да те имам е измамно чувство, 

любовта не значи да те притежавам,

но човек все тъй силно иска, когато в сърцето му е пусто.

Опитвам се да тичам, но дай причина защо без тебе да избягам?

 

В косите ми е вплетено цветето на любовта,

Прави здрави възели, с които да те задържа, 

но знак получих, който показва преходността,

Сега остава да отрежа своята коса.

© Iliyana Nikolova Todos los derechos reservados

Comentarios
Por favor, acceda con su perfil, para poder hacer comentarios y votar.
Propuestas
: ??:??