angel-ina
Nombre Ангелина Стойчева

Като тайна пощенска кутия за

“До поискване” 

съмъ…

 

Заключена съсъ древенъ ключъ

и чакаща нѣкой

 като тебъ…

 

Да я отключишъ и да разчетешъ

йероглифитѣ на

 душата ми…

Obras seleccionadas
62 el resultado
Има начало… има и край.
Безкрайна е само вселената.
Има бяло… има и черно.
Дъгата е само най-цветната.
Има усмивка… има печал. ...
  410  13 
SOS
Спасих ли се
или се наказах бягайки от теб?
Спаси ли се
или се линчува с мълчание и лед?
Измих ли си душата ...
  320 
???
???
Депресията ли извиква носталгията
или носталгията депресията
в копнеж за дома?
Сълзите ли извикват щастието ...
  336 
Тъмно ли е там,
където нощта сменя деня,
или… просто залезът заспива?
Боли ли там,
където омраза става любовта, ...
  244 
Това си ти, Любов! -
Хиляди чувства събрала:
От допир до страст.
От сълза до усмивка.
От стон до екстаз. ...
  403  12 
Propuestas
: ??:??