angel-ina
Name Ангелина Стойчева

Като тайна пощенска кутия за

“До поискване” 

съмъ…

 

Заключена съсъ древенъ ключъ

и чакаща нѣкой

 като тебъ…

 

Да я отключишъ и да разчетешъ

йероглифитѣ на

 душата ми…

Selected works
62 results
Има начало… има и край.
Безкрайна е само вселената.
Има бяло… има и черно.
Дъгата е само най-цветната.
Има усмивка… има печал. ...
  181  13 
SOS
Спасих ли се
или се наказах бягайки от теб?
Спаси ли се
или се линчува с мълчание и лед?
Измих ли си душата ...
  136 
???
???
Депресията ли извиква носталгията
или носталгията депресията
в копнеж за дома?
Сълзите ли извикват щастието ...
  136 
Това си ти, Любов! -
Хиляди чувства събрала:
От допир до страст.
От сълза до усмивка.
От стон до екстаз. ...
  186  12 
Сега
Някой ден,
повярвай ми,
ще ти се случа…
Ще дойда дръзка като Афродита. ...
  119  10 
Random works
: ??:??