Б.Неугасимов
Obras seleccionadas
1 resultado
С поглед през прозорец вперен в небесата.
Тъмна, мрачна, непрогледна е мъглата.
В изгнание живота - страшний сън,
веч и аз не зная кой съм.
Душите във морето сякаш претопени. ...
  128 
Propuestas
: ??:??