Б.Неугасимов
Избранные произведения
1 результат
С поглед през прозорец вперен в небесата.
Тъмна, мрачна, непрогледна е мъглата.
В изгнание живота - страшний сън,
веч и аз не зная кой съм.
Душите във морето сякаш претопени. ...
  127 
Предложения
: ??:??