Bezzhichen

"In macka veritas..." Из ювелирните мисли на Фукльо Гъзоръков...

 

Obras seleccionadas
203 el resultado
  668  16  24 
  827  14  29 
  951  11  21 
Ирационални въпроси към имагинерното в собствените девиации на мисълта
Готвил ли си на огън, запален от лунна светлина?
Целувал ли си устни на жена, обсипани със слънчев прах?
Погалвал ли си тяло на момиче, изваяно от тревистата роса?
Препускал ли си с коня син по наклонения лъч на кривото пространс ...
  1272  17 
  426  13 
Propuestas
: ??:??