Bezzhichen

"In macka veritas..." Из ювелирните мисли на Фукльо Гъзоръков...

 

Obras seleccionadas
203 el resultado
  735  16  24 
  938  15  30 
  1008  11  21 
  486  13 
Ирационални въпроси към имагинерното в собствените девиации на мисълта
Готвил ли си на огън, запален от лунна светлина?
Целувал ли си устни на жена, обсипани със слънчев прах?
Погалвал ли си тяло на момиче, изваяно от тревистата роса?
Препускал ли си с коня син по наклонения лъч на кривото пространс ...
  1328  17 
Propuestas
: ??:??