Bezzhichen

"In macka veritas..." Из ювелирните мисли на Фукльо Гъзоръков...

 

Selected works
203 results
  611  16  24 
  732  13  25 
  867  10  19 
Ирационални въпроси към имагинерното в собствените девиации на мисълта
Готвил ли си на огън, запален от лунна светлина?
Целувал ли си устни на жена, обсипани със слънчев прах?
Погалвал ли си тяло на момиче, изваяно от тревистата роса?
Препускал ли си с коня син по наклонения лъч на кривото пространс ...
  1221  17 
  1803  18 
Random works
: ??:??