Bezzhichen

"In macka veritas..." Из ювелирните мисли на Фукльо Гъзоръков...

 

Избранные произведения
203 результатов
  663  16  24 
  821  14  29 
  947  11  21 
Ирационални въпроси към имагинерното в собствените девиации на мисълта
Готвил ли си на огън, запален от лунна светлина?
Целувал ли си устни на жена, обсипани със слънчев прах?
Погалвал ли си тяло на момиче, изваяно от тревистата роса?
Препускал ли си с коня син по наклонения лъч на кривото пространс ...
  1268  17 
  422  13 
Предложения
: ??:??