Bezzhichen

"In macka veritas..." Из ювелирните мисли на Фукльо Гъзоръков...

 

Избрани произведения
204 резултата
  807  16  24 
  1024  15  30 
  1094  11  21 
  546  13 
Ирационални въпроси към имагинерното в собствените девиации на мисълта
Готвил ли си на огън, запален от лунна светлина?
Целувал ли си устни на жена, обсипани със слънчев прах?
Погалвал ли си тяло на момиче, изваяно от тревистата роса?
Препускал ли си с коня син по наклонения лъч на кривото пространс ...
  1394  17 
Предложения
: ??:??