Dendu89
Obras seleccionadas
146 el resultado
Отиваш ли си? Точно днес? Декември.
Ще спра да дишам няколко минути.
Снегът плете земята на дантели
и път, от който няма да се върнеш.
Ще спра да виждам няколко минути ...
  264  12  19 
Ела, ела! Наливай.
Има още –
и чай, и обич. Огън. И затишие.
Събираш в шепи
тъжните ми нощи, ...
  614  15  39 
Далече е мама. Пък татко си нямам,
понеже от болест спомина се.
Старо е кучето. Тъмен е храмът.
Изтича гласът ми на викове.
Изтича на капки, изтича на спомени ...
  542  12  31 
***
Най-жалният ми вик е тишината.
Най-силно се обича след раздяла.
От мен до теб е стъпка наобратно
и няколко часовникови такта.
Мъглата влачи бледата ти сянка, ...
  227  10  19 
Тъмна нощ.
Наситена, до черно.
На Дявола най-яркото начало.
Вратата скърца,
мокро е резето. ...
  460  12  31 
Propuestas
: ??:??