Dendu89
Selected works
138 results
Отиваш ли си? Точно днес? Декември.
Ще спра да дишам няколко минути.
Снегът плете земята на дантели
и път, от който няма да се върнеш.
Ще спра да виждам няколко минути ...
  249  11  19 
Ела, ела! Наливай.
Има още –
и чай, и обич. Огън. И затишие.
Събираш в шепи
тъжните ми нощи, ...
  602  15  39 
***
Най-жалният ми вик е тишината.
Най-силно се обича след раздяла.
От мен до теб е стъпка наобратно
и няколко часовникови такта.
Мъглата влачи бледата ти сянка, ...
  224  10  19 
Далече е мама. Пък татко си нямам,
понеже от болест спомина се.
Старо е кучето. Тъмен е храмът.
Изтича гласът ми на викове.
Изтича на капки, изтича на спомени ...
  518  12  29 
Тъмна нощ.
Наситена, до черно.
На Дявола най-яркото начало.
Вратата скърца,
мокро е резето. ...
  452  12  31 
Random works
: ??:??