dickinson
Obras seleccionadas
68 el resultado
  1725  11 
КОГАТО ОСТАРЕЯ...
„... Бодро (и предсмъртно) отзвучава:
ехото на ойларипащи старчоци,
еротичен кикот на шавливи баби..."
„Я по-тихо!" ...
  990 
НИЧИЯ ЗЕМЯ
Вървим по нея.
Стъпките ни следи оставят
по уморената и снага.
(а тя търпи, дори ни прощава...) ...
  1030 
  1280 
В ТЕЗИ ТРУДНИ ВРЕМЕНА
В тези трудни времена,
времена на подлост, е награда
да вземеш ризата една
на ближния, да му отнемеш хляба... ...
  781  12 
Propuestas
: ??:??