i2na
Благодаря на сайта за предоставеното място за изява и вдъхновение... :)
Obras seleccionadas
137 el resultado
Отзад зад кожата,
под костите
съм Космос.
Поглеждам се навътре и го виждам –
звезди и мрак, ...
  625  12  12 
Когато не дишам,
когато те искам,
когато боли от дъжда по стъклата,
когато шептя
и мълча или викам, ...
  1291  17 
... А стълбите не водят до звездите.
И ниското е твърде вкоренено
в зародиша ми на човек. (Не птица.)
Навярно липсва още малко смелост...
През нощите крилете ми набъбват ...
  662  22 
Тежаха нощите в очите ми препълнени.
Луните, сърповидни и метални,
разрязваха със острите си ръбове
последната ми тишина. И паднах
сред шумната фуния многословие - ...
  1235  17 
И болката, потекла от очите
на едри зрели капки премълчавано...
И вярата, забита във петите,
по пътя пак бодящо преповтаряна...
И тихото, втечняващо безсилие, ...
  1095  16 
Propuestas
: ??:??