oksimoron
Il faworo ti fa libero!
Obras seleccionadas
25 el resultado
През мен
светът
навлезе
и закрачих бързо аз
по белите му тротоари. ...
  2255  67 
Тя
С вдъхновение, придошло от клипа
към една песен на Е. Хъмбърдинг
Нощ.
Луната жъне звездната нива. ...
  2439  72 
И любовта познавам,
и нетърпеливите потоци
пълзящи към морето.
Знам на думите високата цена.
На живота мълчаливите уроци ...
  2296  63 
Нашата малка планета
На внука ми
Като полъх на вятър, като ромон на дъжд
са твоите песни, закачки и смях.
От динозаври ме пазиш - истински мъж, ...
  1424  62 
Последни гости
Тази нощ изгубихме земята.
Останаха да светят белите ù кости.
Дърветата ги няма, няма я тревата,
с теб ще бъдем последните ù гости. ...
  1954  53 
Propuestas
: ??:??