oksimoron
Il faworo ti fa libero!
Obras seleccionadas
25 el resultado
През мен
светът
навлезе
и закрачих бързо аз
по белите му тротоари. ...
  1801  67 
Тя
С вдъхновение, придошло от клипа
към една песен на Е. Хъмбърдинг
Нощ.
Луната жъне звездната нива. ...
  1889  72 
И любовта познавам,
и нетърпеливите потоци
пълзящи към морето.
Знам на думите високата цена.
На живота мълчаливите уроци ...
  1824  63 
Последни гости
Тази нощ изгубихме земята.
Останаха да светят белите ù кости.
Дърветата ги няма, няма я тревата,
с теб ще бъдем последните ù гости. ...
  1463  53 
В обятието на прилива
удавихме брега.
На пясъка не вярвахме
и на ветровете,
затрупали стъпки и посоки. ...
  1291  36 
Propuestas