oksimoron
Il faworo ti fa libero!
Selected works
25 results
През мен
светът
навлезе
и закрачих бързо аз
по белите му тротоари. ...
  2297  67 
Тя
С вдъхновение, придошло от клипа
към една песен на Е. Хъмбърдинг
Нощ.
Луната жъне звездната нива. ...
  2549  72 
И любовта познавам,
и нетърпеливите потоци
пълзящи към морето.
Знам на думите високата цена.
На живота мълчаливите уроци ...
  2344  63 
Нашата малка планета
На внука ми
Като полъх на вятър, като ромон на дъжд
са твоите песни, закачки и смях.
От динозаври ме пазиш - истински мъж, ...
  1480  62 
Последни гости
Тази нощ изгубихме земята.
Останаха да светят белите ù кости.
Дърветата ги няма, няма я тревата,
с теб ще бъдем последните ù гости. ...
  2004  53 
Random works
: ??:??