oksimoron
Il faworo ti fa libero!
Избрани произведения
25 резултата
През мен
светът
навлезе
и закрачих бързо аз
по белите му тротоари. ...
  1888  67 
Тя
С вдъхновение, придошло от клипа
към една песен на Е. Хъмбърдинг
Нощ.
Луната жъне звездната нива. ...
  1996  72 
И любовта познавам,
и нетърпеливите потоци
пълзящи към морето.
Знам на думите високата цена.
На живота мълчаливите уроци ...
  1942  63 
Нашата малка планета
На внука ми
Като полъх на вятър, като ромон на дъжд
са твоите песни, закачки и смях.
От динозаври ме пазиш - истински мъж, ...
  983  59 
Последни гости
Тази нощ изгубихме земята.
Останаха да светят белите ù кости.
Дърветата ги няма, няма я тревата,
с теб ще бъдем последните ù гости. ...
  1556  53 
Предложения
: ??:??