raccing
Винаги помни - Илюзията не е нещо, което изтърпяваш, а нещо, което избираш. Не е необходимо да преживееш Илюзията, ако не избереш да го сториш. Тук си, защото искаш да бъдеш. Ако не беше поискал, нямаше да стане тъй. Но знай и че Илюзията, в която живееш, е била създадена от тебе, а не за тебе - от някой друг.
Obras seleccionadas
133 el resultado
Когато ме боли,
съм черна сянка.
Когато ми се плаче,
съм притихнало море,
готово да удави всеки кораб. ...
  1210 
Когато бях дете,
усмихвах се на слънцето,
когато ме изгаряше.
Дори когато знаех, че боли,
не спирах да го търся със очи. ...
  1402  14 
Отрекох се...!
Три пъти... преди първи петли.
Оставих я убита да лежи.
Но ти върви!
Крадец на щастие бъди! ...
  739 
По пътища хлъзгави - истини,
в гората от вяра щом вляза,
по мен тръпки пропълзяват,
а от болка не станах безбожна
и от вяра се будех тревожно, ...
  1005 
Измислих ти...
криле, за да летиш
и да ме следваш
в пътя без посока.
Измислих ти и име, ...
  1135 
Propuestas
: ??:??