sailor1
Обичайте! Дано обикне някой и вас!
Obras seleccionadas
28 el resultado
Пристъпи плахо през вратата! Вече беше посещавал подобни места по пристанищата! Но в тази страна никога! Знаеше, че има всякакви заведения. Беше минавал край улички, където мъжете се отбиваха след работа, изпиваха набързо по едно питие, усамотяваха се с някое от момичетата за по 10-15 минути и самод ...
  1391  13 
Посвещавам тази фантазия на всички, които поискат това да се случи с тях!
Здравей...!
Благодаря ти за това писмо! Но се получи нещо странно и затова едва сега ти пиша своя отговор...
Цялата ти поза, излъчване от лицето, особено от очите, изразяваше невероятен порив да търсиш нещо чувствено, желание ...
  3080  22 
На...
хайку
Нощ. Пред екрана
самотна гола душа...
Мила... и нежна... ...
  1004 
  1244  16 
Изтича бързо пясъкът на времето,
от забити шпори хълбоците кървят.
Но ний оставяме крака си в стремето,
за да не изчезнем в гроб от кръстопът.
Защо пилеем златото на времето ...
  972  11 
Propuestas
: ??:??