YannaKaloyanova

Живот съм: болка, вяра, вик и топла рима, и вина. Нотирам този кратък миг, преди да стана тишина.

Obras seleccionadas
88 el resultado
Днес си име. На град, на площади.
И върхът най-висок на Балкана.
И небето. И стих. И балада.
Векове подир мен ще останеш!
Облечи си пак простите дрешки. ...
  1093 
На обич ме учиш
на Антония
Приятелки – много, но нямах сестра;
от Горе ме гледаха двете ми баби;
и мама не беше със мен тъй добра, ...
  3258  55 
БУРЯТА
На Анелия
Бездънно и невидимо ведро
над Търновград тревожно се излива.
Завихри се и ледено хоро, ...
  2846  65 
ТРИ КАРТИНИ ОТ ЕСЕНТА
1.
Изгрява есента, събрала
любимите ми цветове:
любов-възторг във свята зрялост, ...
  2536  40 
З а д у ш н и ц а
Душата се скита и търси свой дом,
това аз го вярвам, така е:
но в този - тъй кратък, тъй свиден - живот:
от първия ден, та до края. ...
  1298  11 
Propuestas
: ??:??