YannaKaloyanova
Живот съм: болка, вяра, вик и топла рима, и вина. Нотирам този кратък миг, преди да стана тишина.
Избрани произведения
80 резултата
Днес си име. На град, на площади.
И върхът най-висок на Балкана.
И небето. И стих. И балада.
Векове подир мен ще останеш!
Облечи си пак простите дрешки. ...
  192 
На обич ме учиш
на Антония
Приятелки – много, но нямах сестра;
от Горе ме гледаха двете ми баби;
и мама не беше със мен тъй добра, ...
  2793  55 
ТРИ КАРТИНИ ОТ ЕСЕНТА
1.
Изгрява есента, събрала
любимите ми цветове:
любов-възторг във свята зрялост, ...
  2044  39 
БУРЯТА
На Анелия
Бездънно и невидимо ведро
над Търновград тревожно се излива.
Завихри се и ледено хоро, ...
  2299  64 
Д о м ъ т н а м а й с т о р а
на тате
1.
Живея в най-топлия дом на Земята:
от камък до покрив строи си го тате! ...
  2048  40 
Предложения
: ??:??