YannaKaloyanova

Живот съм: болка, вяра, вик и топла рима, и вина. Нотирам този кратък миг, преди да стана тишина.

Selected works

 • На обич ме учиш

  Poetry   2193  55  На обич ме учиш
  на Антония
  Приятелки – много, но нямах сестра;
  от Горе ме гледаха двете ми баби;
  и мама не беше със мен тъй добра, ...
 • Три картини от есента

  Poetry » Landscape   1516  39  ТРИ КАРТИНИ ОТ ЕСЕНТА
  1.
  Изгрява есента, събрала
  любимите ми цветове:
  любов-възторг във свята зрялост, ...
 • Бурята

  Poetry » Landscape   1825  64  БУРЯТА
  На Анелия
  Бездънно и невидимо ведро
  над Търновград тревожно се излива.
  Завихри се и ледено хоро, ...
 • Домът на майстора

  Poetry   1513  40  Д о м ъ т н а м а й с т о р а
  на тате
  1.
  Живея в най-топлия дом на Земята:
  от камък до покрив строи си го тате! ...
 • Палечка

  Poetry » Civilian   1245  40  На едно 4-годишно момиченце и на всички останали деца от т.н. "Домове" ("за деца без родителска грижа")
  Наричаха я " бебето",
  а името - не зная:
  любимото
  от нелюбимите деца; ...

More works  »

© 2003-2019, Georgi Kolev. All rights reserved. The works are the property of their authors.