nelinka46
9 результатов
Заченат в земетръсно време,
роди се и дотук живя щастлив.
С любов се грижихме за тебе,
да порастеш успяващ, здрав и жив.
Сега след трудните години, ...
  75 
  379 
  401 
  383 
  421 
Свети Никола морските таляни
да пази и закриля, тъй призван е.
Защита да изпраща от небето
за силните моряци път да свети,
към роден дом веслата да обърнат, ...
  185 
Богородичке, в този свят ден,
ти простря ръчица над мен,
тебе славя, след тебе вървя,
и за всичко ти благодаря,
че дари ме с умни деца, ...
  278 
Каква ли ще е моята съдба...
Живях разумно петдесет лета.
Дали неволно някъде греша...
Приятелската свита оредя.
Сама си нося за това вина. ...
  303 
Вселената е необятна,
звездици много сте в небето.
Зареях поглед и се питам,
коя е твоята, любими.
Пътува вечно тя към мен, ...
  464 
Предложения
: ??:??