vilflovers
180 результатов
  985 
  922 
  925 
  764 
  1218 
  976 
  2256 
  834 
  836 
  887 
  814 
  767 
  722 
  942 
  864 
  1649 
  1139 
  1682 
  886 
  882 
  858 
Запява вън птичият хор...
Събужда се вече зората.
В сърцето надежда трепти.
Олеква ми някак в душата.
Очите жадуват простора... ...
  752 
  967 
  952 
  908 
  933 
(Между Великден и Гергьовден)
Навън отново се спусна завеса
от облаци, мъгла и мрак,
И някак тягостно е на сърцето,
какво ли ни очаква пак? ...
  662 
  974 
  810 
  833 
  856 
  958 
  904  10 
  860  10 
  849 
  1451 
  1188  16 
*****
Гонещ се вятър
с изстиналите чувства
до безсилие
***** ...
  716  12 
  924  10 
  828  10 
Предложения
: ??:??