vilflovers
180 резултата
  943 
  883 
  899 
  741 
  1172 
  948 
  2158 
  810 
  808 
  863 
  784 
  738 
  688 
  918 
  831 
  1604 
  1104 
  1640 
  859 
  853 
  833 
Запява вън птичият хор...
Събужда се вече зората.
В сърцето надежда трепти.
Олеква ми някак в душата.
Очите жадуват простора... ...
  728 
  941 
  926 
  878 
  905 
(Между Великден и Гергьовден)
Навън отново се спусна завеса
от облаци, мъгла и мрак,
И някак тягостно е на сърцето,
какво ли ни очаква пак? ...
  637 
  943 
  783 
  806 
  825 
  931 
  872  10 
  837  10 
  824 
  1423 
  1159  16 
*****
Гонещ се вятър
с изстиналите чувства
до безсилие
***** ...
  691  12 
  898  10 
  799  10 
Предложения
: ??:??