2 результатов
Това се случило преди повече от петдесет години. Журналист, пълен със сили и енергия, главният редактор на „Съботен преглед“ Норман Казинс изведнъж се почувствал зле. Температурата му рязко се повишила и се появили болки по цялото тяло.
Здравето му се влошило бързо и в рамките на седмица му станало ...
  1229 
TONIGHT
Sarah Teasdale.
The moon is a curving flower of gold,
The sky is still and blue;
The moon was made for the sky to hold, ...
  1336 
Предложения
: ??:??