de4i
3 резултата
В света живеят безброй същества.И все пак едно от тези същества се отличава от останалите-това е човекът.А това,с което той се отличава от останалите същества е фактът,че той може да говори.Общуването е начин за неговото съществуване,част от животът му...
В основата на общуването стои непосредствени ...
  14453 
  14191 
  1505 
Предложения
: ??:??