nyamavreme (Любов) 12 ноември 2018 г., 22:49 ч.  

Bette Midler - Bottomless 

125 1 0

Бет Мидлър - Безкрайни дълбини

--------------------------------------------------------------------------------------------

Authors: Bonnie Hayes

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Автори: Бони Хейз

------------------------------------------------------------------------------------------------------

I took a dive into your eyes and I was in a sea

of deep blue green emotion.
Now in my dreams it often seems that you are moving me,
like tides moving the ocean.
My heart hears

you calling,
and I feel that I'm falling
into a love, that's deeper than blue,
a bottomless love.
Into the dreamy deep with you.
Bottomless love.

--
And as we lie, I feel that I am floating in a stream

of clear crystalline feeling.
I want to wade into your waves and let them wash me clean.
To hold you, is so healing.
My heart hears

you calling,
and I know that I'm falling

into a love, that's deeper than blue,
a bottomless love.
Into the dreamy deep with you.
Bottomless love.
My sorrows washed away like rain,
the lonely simple joys remain.
Holy bliss, bottomless love.
(… into a love, that's deeper than blue,
a bottomless love.
Into the dreamy deep with you.
Bottomless love.) (x 2)
Dream.

Bottomless love.
Falling. Bottomless love. Picture of a dreamy deep with you.

Bottomless love.
Falling. Bottomless love.
Yes, I've fallen, (I've fallen) (x 2) in love with you. (Bottomless love.
Falling. Bottomless love.) (x 3)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Гмурнах се в очите ти и вече бях в море

от силна емоция синьо-зелена.

Сега в мечтите ми често ми се струва, че ме вълнуваш,

както приливите и отливите океана вълнуват.

Сърцето ми чува,

отнякъде викаш ти,

и чувствам, че се влюбвам,

потъвам в любов от синьо по-тъмна,

любов с безкрайни дълбини.

Потъвам с теб в прелестни глъбини.

В любов с безкрайни дълбини.

--

Понеже си лежим, усещам как се нося по течението

на кристално чисто чувство.

Желая да нагазя във вълнѝте ти и да ме измият до кристално чиста.

Да те държа, е толкова целебно.

Сърцето ми чува,

отнякъде викаш ти,

и знам, че се влюбвам,

потъвам в любов от синьо по-тъмна,

любов с безкрайни дълбини.

Потъвам с теб в прелестни глъбини.

В любов с безкрайни дълбини.

Като дъжд изтекоха моите тъги,

останаха самотните обикновени радости.

Свещено блаженство, любов с безкрайни дълбини.

(... потъвам в любов от синьо по-тъмна,

любов с безкрайни дълбини.

Потъвам с теб в прелестни глъбини.

В любов с безкрайни дълбини.) (x 2)

Мечта.

Любов с безкрайни дълбини.

Потъвам. Любов с безкрайни дълбини. Виждам нас в прелестни глъбини.

Любов с безкрайни дълбини.

Потъвам. Любов с безкрайни дълбини.

Да, влюбих се, (влюбих се) (x 2) в теб. (Любов с безкрайни дълбини.

Потъвам. Любов с безкрайни дълбини.) (x 3)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://www.youtube.com/watch?v=rWgiKo83c2E

 

© Любов Всички права запазени

Свързани произведения:

Коментари:

Моля, влезте с профила си, за да може да коментирате и гласувате.

© 2003-2018, Георги Колев. Всички права запазени. Произведенията са собственост на техните автори.