27.01.2024 г., 20:21 ч.

Ръка за подкрепа - (Jusuf Džafić, B.i H.) 

  Преводи » Поезия
141 3 0
2 мин за четене

РЪКА ЗА ПОДКРЕПА

 

                Автор: Юсуф Джафич, Босна и Херцеговина

 

Когато всичко е черно и тъй безнадеждно,

нужният изход като че ли наистина го няма;

като че ли човек е сам в открито море,

и се появява Този, за когото всичко съществува –

 

Всевишният, който всичко хармонично формира и сътворява;

Творецът и Покровителят, невидим за окото;

Всемогъщият, който видовото разнообразие обогатява;

Създателят на целия свят в съдебен краен срок.

 

Чрез Него грешникът превръща ниските си страсти

в намерения честни, оригинални и смели.

А непорядъчният за времето, удобен за дискусии,

ръка за подкрепа от Милостивия изнуди.

 

RUKA PODRŠKE

 

                Autor: Jusuf Džafić, B.i H.

 

Kada se sve černo, beznadežno učini

Izlaz nužni kao da stvarno ne postoji

Kao da je osoba samcata na pučini

Pojavi se Onaj o kome sve opstoji.

 

Višnji koji svašta mamur sazda, učini

Tvoritelj i zehre, neuočljive oku

Obličitelj vrsta, razlikama začini

Okončitelj vas dunje u sudbenom roku.

 

Njemu se, grješniče, niskostrasni okreni

Nijet mu iskren, izvoran, srčan ponudi

Iz gafleta se na vakat pasani preni

Ruku podrške od Milosrdnog iznudi.

 

Б.а. Стихотворението е в триезичния ми преводен поетичен „Алманах на съвременна босненско-херцеговинска поезия”, 2016.

 

                Думи за автора:

 

ЮСУФ ДЖАФИЧ е роден през 1991 г. в Биелина. Той е завършил Университета на Ал-Азхар през 2015 г. и е активен в областта на литературата. Досега той е публикувал свои произведения в 7 вестника, в 7 уеб портала и 4 литературни сборника, около 190 библиографски дялове от различни области: история, ислямски изследвания, лингвистика, политика и политически науки, преводи, поезия, проза, интервюта, презентации, доклади, кратки журналистически новини и т.н. Негови стихове са публикувани чрез конкурси в алманасите на участниците на Международните литературни срещи в Сараево: „Духовна връзка”(2011 година), „Извън обхвата” (2013 година) и в „Моста на светлината” (2015 година). Той участва в Международните литературни срещи в Сараево през 2011г., 2013 г. и 2015 г. Носител е на „КНС ПЕРО” за стихосбирката „Скоростта на мисълта” от „Седмите КНС международни литературни срещи – 2015”.

 

 

© Латинка-Златна Всички права запазени

Авторът е забранил гласуването.
Свързани произведения
Коментари
Моля, влезте с профила си, за да може да коментирате и гласувате.
Предложения
: ??:??