1 267 резултата
Unsre Schmerzen sind
nicht größer als die - auf der
Via Dol(o)rosa...
източник:
NEUE LITERATUR 2024 ...
  14 
ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА АНГЕЛА
Автор: Борче Панов, Република Северна Македония
Стиснах смъртта със зеницата,
пробудих се още веднъж от вечността
и изрекох ...
  27 
ДЕТЕТО ОТ СИРИЯ
Автор: Борче Панов, Република Северна Македония
днес
приливите изхвърлиха невинността,
като вкаменелост на идеята да бъде човек ...
  36 
Текст: Павло Тичина
Музика: Олександър Билаш
Изпълнение: Наталия Шевченко
Дочухте ли липата как шепти
през пролетните нощи лунни? ...
  47 
ГОСПОДНО АГНЕ (АГНЕЦ ГОСПОДЕН)
Автор: Борче Панов, Република Северна Македония
Господ едновременно ни докосва
с мълнията, която събират зениците ни,
и с дъжда, който се шири през цялото време. ...
  31 
МИСЛИТЕ НА ХОРАТА МИ ГОВОРЯТ
Автор: Борче Панов, Република Северна Македония
Мислите на хората ми говорят
и не знаят,
че се питам защо ли тези хора ...
  58 
През слънчевите дни на гроздобера
я срещна той. На мулешкия впряг,
от лозето задал се с ход премерен,
тя беше смях, тя бе сияен зрак.
Той я попита: – Що да сторя, мила, ...
  56 
ОБЛАЧЕ ЗА РАЗГОВОР
Автор: Борче Панов, Република Северна Македония
Откакто извадих от реката
камъка, моят събеседник
с празно облаче за разговор ...
  53 
НЕБЕСНА ТЕЖИНА
Автор: Борче Панов, Република Северна Македония
На стените, иззидани от усмивки и сълзи,
на големия древен кръг от часовника
времето и сега се върти, и тиктакат ...
  63 
ВОДЕН ЗНАК
Автор: Борче Панов, Република Северна Македония
в един миг
всички капки от реката
плават със светлината в дефилето ...
  69 
ЧЕРВЕНИ И БЕЛИ КЛЕТКИ
Автор: Борче Панов, Република Северна Македония
докато
тревожно жонглирах
с червените си кръвни клетки, ...
  52 
КЛЮЧЪТ НА СПОНТАННОСТТА
Автор: Борче Панов, Република Северна Македония
търсех ключа
от моята полудяла къща,
въпреки че не бях сигурен ...
  73 
КОНТУРИ
Автор: Борче Панов, Република Северна Македония
Всяка сутрин от огледалото
ме поглежда странник,
с когото упорито се опитвам да се сприятеля. ...
  74 
НЕБЕСНИ ПРОЩЪПУЛНИЦИ
Автор: Борче Панов, Република Северна Македония
Изминаха години,
а не знаех, че един от приятелите ми
отдавна е починал. ...
  55 
КРЪСТОПЪТ
Автор: Борче Панов, Република Северна Македония
когато си на кръстопът от мечти,
си буден,
като видимата част от лабиринта, ...
  68 
РЕД
Автор: Борче Панов, Република Северна Македония
Един млад човек
внезапно умря в нашия град.
– Ужасно е, че толкова рано почина, ...
  74 
ГОРЯЩ ПЛЪХ
Автор: Борче Панов, Република Северна Македония
пияни селяни за забавление с нафта полели плъх,
запалили го
и плъхът избягал в плевнята, ...
  102 
ИСКРА
Автор: Борче Панов, Република Северна Македония
Отгоре е като булка, а отдолу е като вдовица,
така е и животът –
само искра е, която свети отгоре ...
  86 
ВЕЧЕН ДЪЖД
Автор: : Борче Панов, Република Северна Македония
Белият вятър донесе дъжд –
тежък, летен дъжд,
който бавно и тъпо пада ...
  101 
РЪКАТА НА МИЛОСТТА
Автор: : Борче Панов, Република Северна Македония
До неговата смърт
знаем как гърбавият Иса
през целия си живот ...
  86 
На теб покорна? Губиш си ума!
Покорна съм на Божията воля!
За трепети и болки аз не моля,
мъжът – палач, затвор му е дома.
Но виждаш, ето! Аз дойдох сама, ...
  265 
ВОДЕНИЦАТА НА ПОДВОДНАТА РЕКА
Автор: : Борче Панов, Република Северна Македония
Дядо често ни казваше,
че голяма човешка мъдрост е
да знаем как да насочим ...
  145 
ПОГРЕШЕН ГРАФИК
Автор: Борче Панов, Република Северна Македония
аз простирам дрехите на самотата
върху голата жица от спомените,
щипките упорито ми разказват историята ...
  144 
МИКЕЛАНДЖЕЛО
Автор: Борче Панов, Република Северна Македония
Когато Микеланджело
зографисвал тавана на Сикстинската капела,
четири години държал главата си нагоре, ...
  131 
ХРАМ НА ДИШАНЕТО
Автор: Борче Панов, Република Северна Македония
Когато поетът се пита какво научихме от Христа,
това, повярвайте, не е религиозен въпрос.
Има една ясна утринна светлина ...
  143 
ДАЙТЕ ВРЕМЕ НА ВРЕМЕТО *
Автор: Борче Панов, Република Северна Македония
дайте време на времето;
дайте пророчество на пророчеството;
дайте неправда на неправдата; ...
  173 
ИЗКЪЛЧЕНОТО СЛЪНЦЕ
Автор: Борче Панов, Република Северна Македония
Слънцето се колебае с моята нетърпимост
и като кръвожадна муха
ме хапе, ...
  152 
РЪКА ЗА ПОДКРЕПА
Автор: Юсуф Джафич, Босна и Херцеговина
Когато всичко е черно и тъй безнадеждно,
нужният изход като че ли наистина го няма;
като че ли човек е сам в открито море, ...
  107 
ПРАЗНОТА
Автор: Юсуф Джафич, Босна и Херцеговина
Черната празнота място за себе си завзе
в сърцето ми през септември; от много любов то се троши,
и започна на махмурлука разрушителното благозвучие ...
  111 
ХАМЛЕТОВА ДИЛЕМА
Автор: Юсуф Джафич, Босна и Херцеговина
Да бъда, или да не бъда; да не бъда, или да бъда, –
измъчвали принца Хамлет тези питания.
Чашата на смъртта той неизбежно изпил, ...
  126 
ДВЕ СГУШЕНИ КУЧЕТА
Автор: Юсуф Джафич, Босна и Херцеговина
По време на разходка в градския квартал зърнах
две кучета, които спяха безгрижно прегърнати.
Подминах ги дълбоко умислен: ...
  142 
ГРОБНА ТИШИНА
Автор: Юсуф Джафич, Босна и Херцеговина
Тишина ни обгърна, като в черен гроб.
Няма го способният син Адамов да се яви
и решително да се съпротиви на горделивите, ...
  124 
СКРИВАНЕ НА ЧУВСТВАТА
Автор: Юсуф Джафич, Босна и Херцеговина
Добре е да скриваме своите чувства дълбоко,
да захвърлим тялото си в бездънна яма,
за да изгние от мухъл в силна забрава. ...
  148 
СЪДЕБНА ЗАЛА
Автор: Сенада Смаич, Босна и Херцеговина
Тук, където съм обикновено,
зад бронята на ребрата,
аз играя с въжето от времето ...
  129 
ЗАПИСАНО ВЪВ ВРЕМЕТО
Автор: Сенада Смаич, Босна и Херцеговина
Твърде малко е един век за рязане на паразити,
за трансформацията на ножа с издълбаните инициали.
Твърде малко е времето за обединяване на клонове, ...
  173 
НИЩО НЕ СИ ЗАГУБИЛА
Автор: Сенада Смаич, Босна и Херцеговина
Мракът,
от който си пристигнала,
бърлогата ...
  146 
Das deutschsprachige Gymnasium
„Bertolt Brecht“
in Pazardhik -
Bulgarien;
heute - ...
  163 
РАЗМИСЪЛ
Автор: Сенада Смаич, Босна и Херцеговина
Твърде късно си повдигнал крак.
Месецът се спусна ниско.
Осветява ириса в нощта, ...
  212 
СТАНИ, ВРЕМЕ Е
Автор: Сенада Смаич, Босна и Херцеговина
Разхлаби оковите на зимата!
Росата вече отдавна
започна да прелива… ...
  163 
ПЪЛНА ПРАЗНОТА
Автор: Сенада Смаич, Босна и Херцеговина
Пурпурният ден
се зави
в ролката на тъмнината. ...
  180 
Предложения
: ??:??