Елсинор
Избрани произведения
2 резултата
  239 
Гневът е стихия -
обладаваща магия.
Гъста мъгла се спуска -
разумна мисъл не пропуска.
Огън обхваща тялото ти - ...
  237 
Предложения
: ??:??