3 642 резултата
Любов
Любовта ни кара да говорим.
А думите любовни, но
Лъжовни често са наблизо.
Да се плъзнем може и да ...
  19 
-5-
Англичанинът Крамер
побългарен и щастлив
се бавно изправя
и на чист български тоста реди. ...
  10 
Празно сърце любов не носи,
Нищо в него не докосва,
То е готово за измяна
И е податливо на измама.
Кръв в артерията не тече, ...
  21 
Попитали веднъж един мъдрец:
как се пишат стихотворения
по кората на дърво?
А мъдрецът се замислил,
почесал се по олисялата камбанария ...
  30 
Why can't I stop
all those feelings, these thoughts?
Was my heart meant to be yours?
My mind is playing tricks,
As memories hang from the abyss, ...
  31 
От изпушената мъгла се одими...
Улиците затракаха от студ...
Един писък на влак се удари...
По техния асфалт...
Колко е пътят на този свят... ...
  21 
Скуката
От тъмнината и невежеството се
Скуката поражда.
Не знае човек какво да прави,
и не иска да работи, ...
  57 
Вземай ме не ме жали, о космосе проклети!
Небето - твой престол удобен,
а звездите са придворци.
Но не виждаш ли, че времето и тях издухва?
Как не взираш се във сетния им валс? ...
  38 
Живея в свят на развалени души,
всичко около мен се руши,
пламналият огън се потуши.
Дойде пустошта,
вече дълга е нощта, ...
  41 
Мислите ми, пусната вода в тоалетна чиния,
отнасят ме към канализацията на подсъзнанието,
в което плуват кафявите екстременти
на останките от онова Аз,
за което се твърди ...
  40 
Спомени като сенки по стените стелят се,
ударите на сърцето ми ги разлюляват.
Чувства забравени, в лед ме сковават,
но жарта в гърдите ми всичко разтапя.
Шепотът на миналото отеква в нощта, ...
  48 
Защо Велес е нужен на света?
Нещо ново и различно, нужно на
Света е. На мен – на Лесничея първо.
Има братя във Русия – славянските
Почитат богове – но и техното служение ...
  108 
Самотата звъни на вратата ми
всяка вечер
по едно и също време,
ала не чака да й отворя.
Влиза през ключалката. ...
  44 
Мерки
Вземане на мерки - преценка означава.
Тревогата зове, необходимостта,
Да се вземат мерки. Работа навременна
Ни чака - оценка да направим. ...
  42 
Като дете обичам да се смея
Като дете обичам да се веселя
Щом се появиш, оправяш ми веднага ти деня.
Нощите, в които мисля аз за теб, бавно ще притъпя.
Като дете не мислих много ...
  32 
Луда съм, пияна,
пияна от любов.
Искам да дойда, да те хвана,
да остана цял живот.
Луда съм, пияна, ...
  54 
Д И Л Е М А
Всички ние лека-полека
пътуваме към неизбежна дилема...
Като възможност това е отдавна предречено
и неизбежно е,ако в ръце не се вземем. ...
  38 
В Е Ч Н О С Т
Кога свършва това,което не е още започвало,
къде са сенките на не проявената светлина,
как се прехвърля информацията от почвата
и оформя архива на новите семена? ...
  70 
Забавих се по пръстите на тъмното,
потопена в по-дълбоки слоеве на съпротива.
Отсъствието на програма
и спектакъл с главно действащо лице,
най-често е причина за незначителност. ...
  91 
Днес небето
си облече
сиви копринени
шалове и
тихичко заплака, ...
  39 
Радостта
Радостта е искрица, тя е малък
Подтик. Дух е тя. Смисъла на
Всичко във света.
Тъгата, радост тя е. Безизходицата ...
  62 
What if every second came faster that normal?
Is the time going to be broken or the device you see the time on?
How will we know?
Who are we to know these things?
If we had the answer to everything there would be no point for us to exist. ...
  48 
"Е В О Л Ю Ц И Я"
Всичко и всички следваме Мисълта...
Енергията и Тя прави същото,
Мъдростта я преследва и Глупостта
и чак след това при себе си се завръщат. ...
  60 
В Е Ч Н О С Т Т А Н А Н А Р О Д Н И Я Д У Х
С еднакъв всички се раждаме старт,
с изключения на освен ако...,
в предходни инкарнации сбъркал си брат
и в настоящата преследван си от собствено Зло. ...
  75 
Поляризиране
„Поляризиране“ - понятие е важно
За човека с път. Път-пътеки има който.
Всички пътища добри са, но пътят
наш и мой е важен. ...
  84 
Аз и ти така да не си подхождаме.
Аз и моята поетична любов,
ти и твоята прозаична душа.
Моето име започва с "И"
Толкова красива буква, която значи съюз. ...
  91 
От колко зими и колко лета
вълните се надбягваха
с делфините.
И корабът на Одисей воюваше
със дракони. И Божества. ...
  75 
Две положения
Има положения две основни
Във света.
Право и обратно, ляво-дясно
Хоризонтално-Вертикално, ...
  76 
В деня на прошката ви представям
Мед и кръговрат
Не искам да слушам,
да споря
за всяка глупост, ...
  84 
Куршум прободе тялото ми,
свлякох се, започнах да изстивам,
а пред очите ми пак теб виждам...
За последен миг ще ти кажа сбогом,
ще те усетя, ...
  74 
Ако някога обземе те тъгата, а ти си сам и сякаш в мрак изгубена ти е душата, и търси, но не намира своя път. И с болки, стиснал зъби,теглиш своя кръст.
Ако скиташ се и дъжд проливен сякаш през дрехите стига чак до твоето сърце и носи ти студ, и сякаш плащаш за стари грехове, а навън е тихо и някъде ...
  55 
Грешникът е оправдан!
Рекох си, от ла@ната в, които плувам, ще изплувам,
не знам реално ли е... или просто пак, ази бълнувам?
Бях горе, бях доле... и ето, с тълпата на Черква отидох,
първо мълчах, гледах..., срам, ама и грехове споминох! ...
  129 
Сърцето ми може да спре
косите ми да побелеят,
и годините да си вървят.
Може времето да заспи,
гласът ми да задрезгавее ...
  86 
Кошмар извикан в мозъка ми болен
Седи си там безметежен и вековен,
В кръвта, във вените, в кожата -
Чакат на месаря ножа.
Глупешки весели мечтаем, ...
  80 
Не познавам аз душа,
Де що тъй силно не копнее,
Не познавам аз сърце,
Де що за него не милее.
Човек всячески го търси, ...
  51 
Гледам си в далечината
тъй безстрашно
хоризонта се невижда
и макар да е опасно
аз живота си обричам ...
  118 
Dreaming of you
Dreaming of spring
I'm stuck in this cold weather
Can't take a breath even for free.
Nights are cold ...
  71 
Елементи
Части и фрагменти на неизвестно
Цяло те са.
Животни, хора, предмети, същества -
Те са Елементи на нашата душа. ...
  67 
С тази роза показвам обичта си
С тази роза ти казвам колко много те обичам
С тази роза показвам чувствата си към теб
С тази роза ти обещавам че до края на живота ми
ти ще си единствената в сърцето ми ...
  140 
Захвърлих старото си аз,
И почти не го запомних.
Сега се втурвам в нови светове,
от старото останаха единствено проблеми.
Запомних песни, ...
  63 
Предложения
: ??:??