fresh
"Две хубави очи. Музика, лъчи в две хубави очи. Душата на дете..." icq:284725405
Избрани произведения
61 резултата
Ще изяде ли мишката книгата?
(есе)
Светът е изправен пред може би най-големия проблем потенциална заплаха за човечеството. Или пред един бавно сбъдващ се кошмар.
Масовото заместване на човека с машините. По-точно с Негово Ве ...
  21157 
  1653 
  1691 
Глаголно
Търсих те.
Мечтаех те.
Срещнах те.
Омаях се. ...
  2947 
  2565 
Предложения
: ??:??