fresh
"Две хубави очи. Музика, лъчи в две хубави очи. Душата на дете..." icq:284725405
Selected works
61 results
Ще изяде ли мишката книгата?
(есе)
Светът е изправен пред може би най-големия проблем потенциална заплаха за човечеството. Или пред един бавно сбъдващ се кошмар.
Масовото заместване на човека с машините. По-точно с Негово Ве ...
  20979 
  1631 
  1676 
Глаголно
Търсих те.
Мечтаех те.
Срещнах те.
Омаях се. ...
  2917 
  2557 
Random works
: ??:??