fresh
"Две хубави очи. Музика, лъчи в две хубави очи. Душата на дете..." icq:284725405
Obras seleccionadas
61 el resultado
Ще изяде ли мишката книгата?
(есе)
Светът е изправен пред може би най-големия проблем потенциална заплаха за човечеството. Или пред един бавно сбъдващ се кошмар.
Масовото заместване на човека с машините. По-точно с Негово Ве ...
  20079 
  1490 
  1518 
Глаголно
Търсих те.
Мечтаех те.
Срещнах те.
Омаях се. ...
  2765 
  2430 
Propuestas
: ??:??