Just_A_Soul
Избрани произведения
6 резултата
  934 
>
> Забързаното ни ежедневие
> Улични размисли
>
> Чуваш ли плача? ...
  769 
Далече беше. Ледената кралица. Недостъпна и безбожно желана. Лунно красиво цвете.
Бе усмихната... но в чистите и сини очи мъждееше някаква тъга. Неизплакани сълзи, недостойни за нейния красив свят. Тя плачеше в съня си, той ...
  1495 
  2055 
Усещам празнота,
отронвам мъничка сълза,
а после още една...
Пълзят по моето лице,
както тъгата в това сърце. ...
  531 
Предложения
: ??:??