murjoflos
Избрани произведения
41 резултата
Моден блясък, шум и трясък
от кутии черни ни залива.
Досаден крясък към волев тласък
за покупки ни зомбира.
Да сме себе си, но по образец, ...
  484 
Денят започва в 6 без 10, нормално, сиреч между криво и зле. Другояче казано, разчекнатият субект, подложен на шумотерапия от умна техника за инквизиция, не е с изкълчени или дори изтръпнали крайници. Устройството ще завие пак след 15 минути – достатъчно време за мозъка да се събуди зад широко затво ...
  400 
Функциониращ, мислещ здрав човек,
образован, точен и напет,
пълен с овчедушна добродетел
и за персоната си пръв радетел,
функциониращ само на конвейер… ...
  447 
Волно-неволно, волю-неволю;
Пишат, рисуват, създават, творят!
Дращят, разкъсват, с кафяво размазват,
кървави четки се впиват в народния гръб.
Ние сме интелигенция! Това е изкуство! ...
  244 
Вечер топла и зелена,
вечер пълна с живот,
отпочивка и отмора
от борбата за живот.
Днес бе празник на победа, ...
  426 
Предложения
: ??:??