Theicegirl
Избрани произведения
4 резултата
Сама съм във пустинните нощи
край мен вее вятър леденостуден.
Сама съм, до тук са моите мощи
щом на гордостта съм в плен.
В мене нещо се счупи отдавна, ...
  109 
Живей си, няма да ти преча.
И без това животът си е твой.
Но ако някога залипсвам,
спомни си, че исках да си мой.
По цяла нощ да си говорим, ...
  139 
Аз копнея да живея на света -
да дишам хладината майска,
на юни - рокли пъстри да плета,
през август - да съм като чайка.
Септември - щастие да е за мен, ...
  102 
Аз и ти - две души,
осъдени да сме сами.
И двамата се правихме на слепи,
подминахме хубавото, случващо се с нас.
Ти се правеше на интересен, ...
  118 
Предложения
: ??:??