В.Гавраилов
Избрани произведения
2 резултата
ЖЕНАТА, КОЯТО ПРОСТИРАШЕ
Балконът ù – същински кораб,
готов при вятър да отплава
сред шумните вълни от хора, –
една течаща пъстра лава. ...
  533  15 
Много от историята помни
мойта древна българска душа!...
Минах разстояния огромни!...
С Танг Ра днеска аз ще се теша...
Все се канех нещо да напиша – ...
  554 
Предложения
: ??:??