zelena

Име Силвия Райчева
"Сигурността не е в това което имаш, а в това без което можеш..."

Избрани произведения

 • Айнур

  Проза » Разкази   1202  40  АЙНУР
  Слънцето бавно се издигна. Мъглата се разнесе и септемврийското слънце извади на показ махалата. Схлупени, разкривени, притиснати една в друга къщи, се бяха изсипали в безпорядък на хълма и колкото по към ниското се спускаха, толкова по- мизерни, приличащи на коптори изглеждаха. Разнебитени ог ...
 • Роб

  Проза » Разкази   1153  45  РОБ
  Валеше от дни. В началото, пресъхналата от жегите земя жадно пое влагата. Утоли се, пресити се, но дъждът не спираше. Пръхкавият чернозем подгизна и се превърна в лепкава кал. Отгледаното от семенце загни, само тревата полудя и се извиси. Последва пороят... почернялото небе замята мълнии, оглуши ...
 • Хан Татар

  Проза » Разкази   2160  38  ХАН ТАТАР
  Залезът разливаше огнено багрило, а слънцето тичаше към върха, с последните си лъчи и отстъпваше място на здрача. Тишина тегнеше над селото - децата бяха притихнали, булките срещаха мъжете си, но без оная припряна шетня около тях.
  Вестта дойде днес и попари селото. Донесоха я бежанците. Ли ...
 • Гаражът

  Проза » Хумористична   1156  41  Опушеното квартално кръчме всъщност беше гараж. От ония, които изникваха на дълги редици в междублоковите пространства на панелките. Тези гаражи почти никога не се използваха по предназначение. Още от построяването си се превръщаха в работилници и складове за натурии. С растящата цена на тока, в усл ...
 • Предопределение

  Проза » Разкази   1189  47  Застиналата вода на блатото тъмнееше. Мъглата нахлу на талази и жадно пое гнилия дъх на тлен. Филип се огледа изумен. „Къде съм?!” Смразяващият хлад на водата плъзна по краката - бавно, поглъщащо. И страхът плъзна - заблъска в гърдите му. Писъкът на паниката събуди разума. „Спокойно, спокойно...” Ба ...

Още произведения »

© 2003-2017, Георги Колев. Всички права запазени. Произведенията са собственост на техните автори.