svobodey (Свободей Пеласг) 11 януари 2019 г., 15:30 ч.

Благодат 

64 0 0

 

 

     Станко Бизнеса и Костя Графа пикаеха доволни на поляната, когато изневиделица по пътеката се зададе една купчина жени - стари, млади и девойчета невръстни. Нямаше време да прекъснат пикнята, та господата се направиха на разсеяни и си засвирукаха.

     Жените подхилквайки се бавничко се изнизаха покрай тях. Невръстно девойче се спря до графа и впери поглед в слабините му. Минутка по-късно то хукна, догони и хвана една от жените за ръка.

     - Мамо, мамо… Какво беше туй нещо, дето се показваше из гащите на чичото-граф?

     - Тихо Севде! По-тихичко мамина… Туй  се казва Благодат. Божия Благодат. Вечер щом  ви кротна в постелята и ви приспя а  баща ви не се прибира от кръчмата чак до първи петли, тогава Божията благодат пристига…

     - Ех! - жената се усмихна и обърна назад към празната поляна. Тя знаеше, че Благодатта и тая нощ ще дойде...

 

СО10012019Сл

© Свободей Пеласг Всички права запазени

Коментари:

Моля, влезте с профила си, за да може да коментирате и гласувате.

© 2003-2019, Георги Колев. Всички права запазени. Произведенията са собственост на техните автори.