melchi
1 result
Запознахме се съвсем случайно,
съдбата просто така реши.
Чувства разбушуваха се тайно
в нашите, за любов родени, души.
Стана бавно, плавно, с много нежност, ...
  738 
Random works
: ??:??