СлавиКотаров
84 results
  32 
  73 
  52 
  80 
  87 
  128 
  95 
  178 
  179  10 
  180 
  171 
  195  11 
  144 
  154 
  247  12 
  182 
  297  21 
  186  13 
  134 
Нощта сменя деня, и така е навеки.
За смърт и живот е създаден човека.
Живей днес деня, и не бой се от мрака.
След него и утро ще има за всеки.
  128 
  158 
Стакан ми дай - кръвта му да прелея,
във жилите ми уморени нова мощ да влея.
На слънцето, земята и водата рожба свята,
детето на лозата ми помага да живея.
  85 
  185 
  156 
  175 
  155 
  215 
  231 
  154 
  188 
  206 
  182 
  186 
  157 
  205 
  197 
  244  11 
  301  14 
  336  18 
***
Вече няма време за дълги строфи,
Свикнахме да живеем набързо.
Между поредните миски и катастрофи
Животът ни е завързан.
  117 
Random works
: ??:??