Jun 20, 2024, 12:07 PM  

Накъде в една далечна галактика 

Collages » Humoristic
102 1 2

© Валентина Йотова All rights reserved.

Колажът е направен по случай 35-годишнината на фирмата, в която работя.

Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • Всички бяха щастливи. Аз предварително съм написала долу със ситни букви, че рекламации не се приемат.
    Благодаря, Никола.
  • Поздрав за колажа, Валя и на всички във фирмата послучай 35 годишнината!
Random works
: ??:??