Dec 14, 2021, 10:45 PM

For me 

  Essays » Personal
943 1 1

© Петя Грозева All rights reserved.

Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • Хубаво е, дори на български. Малко тъжно. Но щом чувствата се явявят в съзнанието на езика на Шекспир - така да е. Поздрави.
Random works
: ??:??