Nov 12, 2021, 5:51 PM

Без листа, но със зелени ръкави 

Photography » Nature
77 4 4

© SMooth All rights reserved.

Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • Благодаря, Зиги! Колко му е да си там - повечето гори са с такива дебели, кафяви килими през есента
    Благодаря и на всички анонимно харесали!
  • Искам там! Хубава снимка и цветове!
  • Благодаря!
  • Тук и предният план, и основният обект са в хармония, според мен.
Random works
: ??:??